Mi az ODR?

Törvény és rendelet

Az 1997. évi CXL. törvény és az azt kiegészítő 73/2003. (V. 28.) Kormányrendelet lehetővé tette a nyilvános könyvtári ellátás érdekében egy országos dokumentumellátási rendszer kialakítását, amely többek között magában foglalja a könyvtárközi dokumentumellátást, a könyvtári dokumentumok lelőhely-nyilvántartását is. Az ODR keretében működő szolgáltató könyvtárak a nemzeti könyvtár, a nemzeti gyűjtőkörű könyvtár, az országos szakkönyvtárak, az állami egyetemi könyvtárak és a megyei könyvtárak.

Küldetése

Minimálisra csökkenteni az információban gazdagok és információban szegények közötti különbséget, megteremteni az információhoz és dokumentumhoz való hozzájutás azonos esélyét az ország bármely részén élő állampolgár számára, működésének célja pedig az, hogy a könyvtári információk és dokumentumok a korszerű eszközök használata révén bárki számára minél gyorsabban elérhetők legyenek.

Mi az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR)?

Az ODR a könyvtári ellátás központja, szíve, 1998-ban kezdte meg működését.  Ez alkotja azt a belső, szétsugárzó kört, ahonnan a könyvtári ellátásban bárhol részt vevő, bármilyen fenntartású, nyilvános vagy nem nyilvános könyvtár használója is részesülhet a dokumentumszolgáltatásban.

Országos, tehát az ország egész területére, a különböző nagyságú településekre, megyeszékhelyekre és kistelepülésekre egyaránt kiterjed.

Dokumentum - ellátási, tehát nemcsak könyvet, hanem minden információhordozót magában foglaló ellátás, más szóval szolgáltatás. És ami a szolgáltatás egységét adja, a rendszer.

Rendszer, hiszen egy-egy könyvtár támogatásakor a minisztérium nem egy-egy könyvtárnak adja a dokumentumokat és technikai berendezéseket, hanem az adott könyvtár gyűjteménye és technikai potenciálja növelésével az egész rendszernek, amelynek feladata az ország ellátása.